Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bölüm Başkanı Mesajı
Değerli Çalışma Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrenciler;
İstanbul’un Akademik Yıldızı, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden olan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı internet sitesine hoşgeldiniz.
 
Bölümümüz, Ülkemizin Makina Mühendisi gereksinimini karşılamak üzere İstanbul Teknik Okulu bünyesinde 1937’de kurulmuş olup, dört yıllık lisans öğrenimi sonunda ilk  mezununu 1941 yılında vermeye başlamıştır. Halen Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Makine mühendisliğinde uzmanlaşmaya yönelik dal eğitimi 1973 yılında ilk olarak bölümümüzde  başlanmış ve Makine Mühendisliği alanında uzmanlaşmış akademik ve endüstrinin gereksinimlerine cevap veren makine mühendisleri yetişmektedir.
 
Ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi vererek, sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetkisine sahip, ufku geniş makine mühendisleri yetiştirmeyi bir vizyon olarak kabul eden bölümümüz, çalışmalarını sürekli artırarak daha iyiye ulaşma hedefini sürdürmektedir.  
 
Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimine imkan veren yurtiçi Farabi ve yurtdışı Erasmus programları ile öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin bilgi ve kültürel paylaşımlarına destek olunmaktadır.
 
Sizleri, bölümümüz internet sitesi ile sürekli olarak güncel duyurular hakkında bilgilendirmek, siz sevgili öğrencilerimizin ihtiyaçlarını mümkün olabildiğince karşılamak ve zaman yönetimine yardımcı olabilmek için çalışmalarımız sürekli olarak devam edecektir. İnternet sitemizi gezerken kolaylıkla ve hızla bilgilenmenizi diler, başarılı bir gelecek temenni ederim.
En İçten Sevgi ve Saygılarımla,
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı