İkinci Bir Yükseköğretim Programında Kayıtlı Olan Öğrenciler Hk.Tüm Duyurular
23
MART

Sevgili Öğrenciler,

 

 

 

 25 Ağustos 2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının;      11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan ‘‘  Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.’’ hükmü gereğince katkı payı borcu olan öğrencilerin listesi aşağıya çıkartılmış (Lisans ve Lisansüstü ayrı ayrı)  olup,     2015-2016 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarına göre listelerde belirtilen tutarların YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait Ziraat Bankası Levent / İstanbul Girişimci Şubesi TR950001002250447846845473 no’ lu hesabına 22 Nisan 2016 tarihine kadar ödenerek, ödeme bilgilerine ilişkin dekontların e-posta ile ogidb@yildiz.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. Listelere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı.