2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Seçimleri ve Programı Hk.Tüm Duyurular
09
ŞUB

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Duyurusu

 

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

 “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” Madde 20/b ’ ye göre ; Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak zorundadır. Buna göre; Mazeretli* öğrenciler dışındaki öğrenciler kayıtlarını otomasyon sisteminden yapmak zorundadırlar.  “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” Madde 20/ç’ye göre “Kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Senato tarafından kabul edilen YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları doğrultusunda yapılır.”

 

YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları” na göre

1.     Ders alma veya ders kayıt dilekçesi uygulaması yerine tüm ders kayıt işlemlerinde otomasyon sisteminin verileri esas alınır.

2.     I. Öğretim öğrencileri sadece I. öğretime açılan dersleri; II. Öğretim öğrencileri sadece II. öğretime açılan dersleri alacaktır. (2010 ve öncesi öğrenciler sistemden kontenjan dahilinde seçim yapabilirler.)

3.     Ders kayıt sorumluluğu tamamen öğrencinin kendisine aittir. Öğrenci danışmanının, otomasyon sisteminde onay verme işlemi yoktur.

 

* Madde 20/c: Mazeret durumunda kayıt yenileme;  kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle …….

 

Önceki yarıyıllarda ders dilekçeleri ile kısmen de olsa ders alma işlemleri gerçekleştirilmekteydi. Yukarıda belirtilen yeni düzenleme ile birlikte, ders alma dilekçesi ile derse kayıt söz konusu olamayacaktır.

 

Ekteki ders seçim duyurusunda diğer hususlar belirtilmiştir. MUTLAKA OKUYUNUZ.

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının, hepimiz için güzel geçmesini temenni ederiz.

 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

Mak.Tas. ve Bitirme Çal. Kuralları

 

2016 Bahar Makine Ders Prog.

 

Bitirme Çalışması Grupları

 

Makine Tasarımı 1 ve 2 Grupları

 

 YTÜ Ders Kayıt İşlemleri

 

YTU Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Prg.Ders Alabilmelerine İlişkin İşlemler

 

YTU Öğr. Baska Yüks.Öğr.Kurumlarından Ders Al.İlişkin İşlemler

 

YTU Önlisans-Lisans Prg.Özel Öğr.Statüsünde Ders Alacakların Yapacakları İşlemler

 

Ders Seçim Duyurusu

 

Sosyal Seçimlik Dersler İçin ilgili Bölümün web sayfasını inceleyiniz.

 

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

Not: Duyuruların Güncellemesini takip ediniz.