2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Seçimleri ve Programı Hk.Tüm Duyurular
29
OCAK

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Duyurusu

 

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

 “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” Madde 20/b ’ ye göre ; Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak zorundadır. Buna göre; Mazeretli* öğrenciler dışındaki öğrenciler kayıtlarını otomasyon sisteminden yapmak zorundadırlar.  “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” Madde 20/ç’ye göre “Kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Senato tarafından kabul edilen YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları doğrultusunda yapılır.”

 

YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları” na göre

1.     Ders alma veya ders kayıt dilekçesi uygulaması yerine tüm ders kayıt işlemlerinde otomasyon sisteminin verileri esas alınır.

2.     I. Öğretim öğrencileri sadece I. öğretime açılan dersleri; II. Öğretim öğrencileri sadece II. öğretime açılan dersleri alacaktır. (1. ve 2. sınıf dersleri hariç) *

3.     Ders kayıt sorumluluğu tamamen öğrencinin kendisine aittir. Öğrenci danışmanının, otomasyon sisteminde onay verme işlemi yoktur.

 

* Madde 20/c: Mazeret durumunda kayıt yenileme;  kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle …….

 

Önceki yarıyıllarda ders dilekçeleri ile kısmen de olsa ders alma işlemleri gerçekleştirilmekteydi. Yukarıda belirtilen yeni düzenleme ile birlikte, ders alma dilekçesi ile derse kayıt söz konusu olamayacaktır.

 

Ekteki ders seçim duyurusunda diğer hususlar belirtilmiştir. MUTLAKA OKUYUNUZ.

 

* Not: Makine Mühendisliği Bölümü tarafından açılan 1. ve 2. Sınıf dersleri ikinci öğretime açılmamaktadır. Öğrencilerimiz Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde 1. ve 2. sınıf derslerini USİS sistemi üzerinden 1. öğretimden seçebileceklerdir.

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının, hepimiz için güzel geçmesini temenni ederiz.

 

2017-2018 Bahar Yarıyılı Ders Kayıt Kılavuzları için tıklayınız

 

Mak.Tas. ve Bitirme Çal. Kuralları

 

2017 Bahar Makine Ders Prog.

 

Bitirme Çalışması Grupları

 

Makine Tasarımı 1 ve 2 Grupları

 

YTÜ Lisans Öğrencileri İçin Ders Kayıt İşlemleri Klavuzu  (2017-2018 BAHAR Y_Y_)

 

YTÜ Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Prg_Ders Alabilmelerine İlişkin İşlemler Kalvuzu (2017-2018 BAHAR Y_Y_)

 

YTÜ Öğr_Başka Yüks_Öğr_Kurumlarından Ders Al_İlişkin İşlemler  (2017-2018 BAHAR Y_Y_)

 

YTÜ Önlisans-Lisans Prg_Özel Ögr_Statüsünde Ders Alacakların Yapacakları İşlemler (2017-2018 BAHAR Y_Y_)

 

2017 Bahar Yarıyılı Ders Seçim Duyurusu

 

 

Servis Dersleri ve Sosyal Seçimlik Dersler İçin ilgili Bölümün web sayfasını inceleyiniz.

 

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

Not: Duyuruların Güncellemesini takip ediniz.