2017 Yaz Okulu Kurul Kararları Hk."GÜNCELLEME"Tüm Duyurular
17
TEM

Sevgili Öğrenciler,

 

 

2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılı Yaz yarıyılında başvuru yapan öğrencilerimizin dilekçlerine ait kurul kararları  aşağıda verilmiştir.

 

NOT: Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesinden almak istenilen "MAT1086" kodlu "Matematik 2" dersi hariç dilekçe ile başvuranların başvuruları kabul edilmiş olup ekte verilen Fakülte Kurul Kararında sehven yazılan "MAT1086" kodlu "Matematik 2" dersi kabul edilmemiştir. 

 

9 Eylül Üni. Makine Fakültesi

9 Eylül Üni. Mühendislik Fakültesi

Ege Üni. Mühendislik Fakültesi

Gazi Üni. Mühendislik Fakültesi

İ.T.Ü. Maden / Fen-Edebiyat Fakültesi

İ.T.Ü. Makine Fakültesi

İ.T.Ü. Mühendislik Fakültesi

O.D.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi

Marmara Üni. Mühendislik/Teknoloji Fakültesi

Güncel Ek Listeler

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı.