2018 Eğitim Planı İntibakları Hk. Tüm Duyurular
26
TEM

 

Öğrencilerimizin  dikkatine,

 

 

2018 Eğitim Planı için tüm öğrencilerimizin intibakları Yıldız Teknik Üniversitesi 28.06.2018 gün ve 2018/04-34 sayılı Senato kararına göre yapılmış olup ve öğrenci e-posta adreslerinize gönderilmiştir. 2017 Yaz Okulu yapan ve ERASMUS eğitiminde bulunan öğrencilerimizin aldıkları derslerin intibakları, alınan dersin/derslerin başarı notu Bölümümüze ulaştığında yapılacaktır. Ayrıca intibakların nasıl yapıldığına dair özet bilgi aşağıda verilmiştir.

 

2018 Eğitim Planı’na, USIS sisteminden “Eğitim Planı” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Sadece staj/stajları kalan öğrenciler için intibak yapılmamıştır/yapılmayacaktır.

Dönemi “1” ve üzeri olan tüm öğrencilerin intibakı yapılmıştır.

 

2013 Eğitim Planı 59 ders, 139 kredi (41 İngilizce kredi)’den oluşuyorken,

2018 Eğitim Planı 68 ders, 155 kredi (46 İngilizce kredi)’den oluşmaktadır.

 

Buna göre, her öğrenci, 9 dersten muaf tutulmuş ve sorumlu olduğu ders sayısı artırılmamıştır.

 

2013 Eğitim Planı’nda bulunmayıp, yeni açılmış olan zorunlu dersler için tüm öğrenciler MUAF sayılmıştır.

Diğer muafiyetlerde SEÇMELİ ders gruplarında, Seçmeli 1, Seçmeli 2, Seçmeli 3, Seçmeli 4, Seçmeli 5 sırası izlenmiştir. (2013 Eğitim Planı’nda SEÇMELİ ders grubunda olan derslerin çoğunluğu, yeni planda zorunlu olmuştur.)

 

Mesleki Seçimlik ders sayıları ise 10 dersten 8 derse düşmüş olup, daha önce alınıp başarılı olunan bu derslerden 8’in üzerine çıkmış olan dersler, yeni zorunlu olan derslere saydırılmıştır.

 

e-posta adreslerinize gönderilen excel dosyasında özellikle;

Eski Plan Kalan Ders Sayısı – Yeni Plan Kalan Ders Sayısı

Eski Plan Kalan İngilizce Kredi - Yeni Plan Kalan İngilizce Kredi

değerlerini kontrol ediniz ve Yeni Planda artış varsa, verilen adrese e-posta gönderiniz.

 

Göndereceğiniz e-postalarda:

Adınız, Soyadınız, Numaranızın bulunmasına,

En net ve kısa şekilde yazılmış olmasına,

Öğrenci sayısını da göz önünde bulundurarak, anlamlı itiraz/düzeltme talebinde bulunmaya dikkat ediniz.

 

 

YTÜ 2018 Eğitim Planları İntibak Takvimine göre, 26 Temmuz 2018 - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında "Öğrencilerden İtiraz/Düzeltme Dilekçelerinin Toplanması" işlemi yapılacaktır. Bu tarihlerden sonra yapılacak olan itiraz/düzeltme talepleriniz dikkate alınmayacaktır. 

 

 

Bu tarihler arasında mak2018bologna@gmail.com adresine itiraz/düzeltme taleplerinizi e-posta ile gönderebilirsiniz. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığımıza şahsen gelip dilekçe vermenize gerek yoktur. Ayrıca, telefon ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır!

 

Bilgilerinize.

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı.