2019 Güz Makine Müh. Böl. Lisans Vize Prog. Hk. Tüm Duyurular
05
KAS

Sevgili Öğrenciler,

 

04-08 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Vize programı aşağıdadır.

2019 Güz Vize Programı

(Servis Derslerinin vize programı için ilgili bölümlerin web sitesini takip ediniz.)

 YTÜ Sınav Yönergesi (YÖ-075)

Sınav çakışması durumunda öğrenciler;

  • -  31 Ekim 2019 Perşembe günü 16:00'ya kadar Bölüm Başkanlığı'na "Sınav Çakışma Dilekçesi" vermeli,

  • -  01 Kasım 2019 Cuma günü 14:30-16:00 arasında dilekçenin onaylı halini Bölüm Başkanlığı'ndan alarak, sınav sırasında sınava girdiği dersin öğretim üyesine vermelidir.

 

Sınav Çakışma Dilekçesi

 

Çakışmadan dolayı girilemeyip alternatifi olmayan sınavlardan mazeret sınavına bırakılmak istenenler için öğrenciler, "Çakışan Dersler İçin Mazeret Sınav Talep Formu"nu girdiği sınavın öğretim üyesine "öğrenci sınava girmiştir." şeklinde onaylatıp sınav sonrasında Bölüm Başkanlığı"na vermelidir. 

 

Çakışan Dersler İçin Mazeret Sınav Talep Formu

 

Aynı gün 3’ten fazla sınav olması durumunda ve yukarıdakiler dışında nedenlerle sınava giremeyip, DD-007-YTÜ Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Yapılış Esasları.doc dosyasında belirtilen durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler ise "Mazeret Talep Formu" doldurup, sınavı izleyen üç gün içerisinde Bölüm Başkanlığı’na teslim etmelidir.

 

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(27.04.2018 tarih ve 30404 sayılı R.G. ile değiştirilmiştir.)

MADDE 30 – (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

 

Mazeret Sınav Talep Formu

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı