2018 Bahar Yarıyılı Vize Mazeretleri Kabul Edilen Öğrenci Listeleri Hk.Tüm Duyurular
22
NİS

 

Sevgili Öğrenciler,

 
 
2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Makine Mühendisliği Bölümü  ve  Servis Dersleri Vize mazeretleri kabul edilen öğrencilerin listesi ekte verilmiştir.  Makine Mühendisliği Bölümü Mazeret sınavları, 13-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında dersi yürüten Öğretim Üyesinin belirleyeceği gün, yer ve saatte yapılacaktır. Servis dersleri mazeret sınavları ilgili Bölüm Başkanlığının belirlediği tarihte yapılacağından ilgili Bölüm Başkanlığı sayfasından veya ilgili yetkililerden bilgi almanız gerekmektedir. Bilgilerinize.
 
 
Not;

YTÜ Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre,

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

  (31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı R.G. ile değiştirildi)

MADDE 30 – (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.

 
 
 
2018 Bahar Bölüm Dersleri vize Mazeret Listesi
 
 
2018 Bahar Servis Dersleri vize Mazeret Listesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı.