Bitirme Tezlerinin Poster Sunumunun Hazırlanması ve Bitirme Tezi Yazım Klavuzu Hk. Tüm Duyurular
18
NİS

Sevgili Öğrencilerimiz,
 
 
 
 
 
  Tez Teslim Şartları
 

1 adet arkalı önlü basılmış karton kapaklı  “Bitirme Tezi”(ilk sayfasına Öğretim Üyesi tarafından "Tezi teslim edebilir" yazısı ile imzalattırılacak)  ,  tezi içeren 2 adet CD ve A-4 boyutunda 3 adet poster, Final Sınav Haftasının ilk günü (28 Mayıs 2018 Pazartesi) mesai bitimine kadar Bölüm Başkanlığına teslim edilecektir,

 

Tez Sınavı ve poster

 

a)     Tez sınavı, Final haftasının 4. Gününden itibaren ilgili dönemin Final sınavları not girişlerinin son gününe kadar, Tez danışmanınca belirlenen gün ve saatte gerçekleştirilecektir,

b)     Öğrenci, tezi tesliminden sonra 50x70 cm boyutunda 1 adet posteri, uygun alanlara asacak ve belirlenen saatte posterinin başında 10 dk süre ile sunum yapacaktır,

 

Tez Sınavı Sonrası

 

Tezin sözlü sınavının yapılmasını takiben 1 adet Tezi içeren CD ile "Bitirme Çalışması Değerlendirme ve Jüri Raporu Formu", Tez Danışmanı tarafından Bölüm Başkanlığına teslim edilecektir.

 
 
 
 
YTÜ Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 22/c bendine göre;
c) Bitirme çalışmaları, Senato tarafından belirlenen YTÜ Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri kapsamındaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
 
Bu çerçeveye göre hazırlanan YTÜ Lisans Bitirme Çalışması İlkeleri ekte sunulmuştur. 
 
YTU Lisans Bitirme Çalışması İlkelerine göre
 
-Bitirme çalışmasının süresi bir yarıyıldır. Bu süre sonunda öğrenci; tamamladığı bitirme çalışmasını, bölümlerce hazırlanacak “Bitirme Çalışması Teslim Formu” nu doldurup danışmanının onayını alınarak, yarıyıl sonu sınavlarının başladığı haftanın birinci günü mesai bitimine kadar, en az üç (3) nüsha olarak Bölüm Başkanlığına teslim eder.
 
Posterlerin sözlü sunumları  Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın bilgisi dahilinde, danışman Öğretim Üyesinin önereceği gün ve saatte yapılacaktır.
 

 

 

 Proje Poster Örneği

 

 Bitirme Tezi Yazım Klavuzu

 

Bitirme Tezi Teslim Formu

 

YTU Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri

 

 

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı