Bitirme Tezlerinin Poster Sunumunun Hazırlanması ve Bitirme Tezi Yazım Klavuzu Hk. Tüm Duyurular
15
MAY

Sevgili Öğrencilerimiz,
 
 
 
09.04.2013 tarih 2013/05 nolu Makine Mühendisliği Bölüm Kurulunda;
 
"Öğrencinin Bitirme tezi için Poster (50 cm x 70 cm boyutlarında) hazırlamasının Tez teslimi için zorunlu olmasına, posterin tez başarı notuna katkısının dersin öğretim üyesi tarafından belirlenmesine,
 
Bitirme Tezini Bölüme teslim etmeden önce Tez posterinin A4 boyutundaki nüshasının Öğretim Üyesine sunulmasına, Öğretim Üyesinin  “tezi teslim edebilir” onay yazısı (tezin ilk sayfasına) ve A4 boyutundaki 2 Adet poster nüshası ile 3 adet tezin, Bölüme Final haftasının ilk günü (05 Haziran 2017 Pazartesi)  mesai bitimine kadar teslim edilmesine,
 
Öğrencilerin posterlerini (50 cm x 70 cm boyutlarında) Finalin ikinci haftası Çarşamba gününden itibaren ilgili panolara asarak 10 dakika sunum yapmalarına"
 
karar verilmiştir.
 
 
YTÜ Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 22/c bendine göre;
c) Bitirme çalışmaları, Senato tarafından belirlenen YTÜ Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri kapsamındaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
 
Bu çerçeveye göre hazırlanan YTÜ Lisans Bitirme Çalışması İlkeleri ekte sunulmuştur. 
 
YTU Lisans Bitirme Çalışması İlkelerine göre
 
-Bitirme çalışmasının süresi bir yarıyıldır. Bu süre sonunda öğrenci; tamamladığı bitirme çalışmasını, bölümlerce hazırlanacak “Bitirme Çalışması Teslim Formu” nu doldurup danışmanının onayını alınarak, yarıyıl sonu sınavlarının başladığı haftanın birinci günü mesai bitimine kadar, en az üç (3) nüsha olarak Bölüm Başkanlığına teslim eder.
 
Posterlerin sözlü sunumları  Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın bilgisi dahilinde, danışman Öğretim Üyesinin önereceği gün ve saatte yapılacaktır.
 

 

 

 Proje Poster Örneği

 

 Bitirme Tezi Yazım Klavuzu

 

Bitirme Tezi Teslim Formu

 

YTU Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri

 

 

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı