Kontenjan ve Artırımı Hk.(08.02.2018 / 14.45)Tüm Duyurular
08
ŞUB

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

 

 

-  Bologna geçiş sürecinden sonra yaşanabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla zorunlu dersler dönem dışı olarak açılmıştı. 2017-2018 Bahar döneminde de  “Bölümümüz Öğretim Elemanları” tarafından yürütülen “Zorunlu dersler”, “Dönem dışı ders” olarak açılmıştır. Dönem dışı derslerde kontenjanlar sınırlıdır. Mezun durumunda olan öğrencilerin Dönem Dışı derslerini mutlaka seçmeleri önerilir.

 

- Mesleki seçimlik derslerde kontenjan bant halindeki dersler göz önünde bulundurularak arttırılmaktadır. (Örneğin Çarşamba 13:00-14:50 bantında bir derste kontenjan olması, bu bantta kontenjan olduğu ve artırımın gerekli olmadığını gösterir. ) 

 

- Makine Tasarımı 1 ve 2, Bitirme çalışması kontenjanları  Mekanik ve Isıl gruplardaki boş kontenjanlar göz önünde bulundurularak sınırlı olarak arttırılmaktadır.

 

- 08.02.2018 Perşembe günü 14.30' daki kontenjan artırımı tamamlanmıştır. Kontenjan artırımı artık YAPILMAYACAKTIR.

 

 

Bilgilerinize.

 

 

Makina Mühendisliği Bölümü