Seçmeli Dersler Hk. "ÖNEMLİ"Tüm Duyurular
14
EYL

Sevgili Öğrenciler,

 

 

2018 Eğitim Planı’nda tüm mesleki seçimlik dersler,” Mesleki Seçimlik 1” olarak tek bir havuzda tanımlanmıştır. Alınan her mesleki seçimlik dersi, sırasıyla, Mesleki Seçimlik 1-1, Mesleki Seçimlik 1-2, …, Mesleki Seçimlik 1-8 şeklinde USIS’te Öğrenci Eğitim Planı’na otomatik olarak işlenmektedir.

 

Her yarıyıl Ders Programı’nın düzenlenmesinde ise, USIS’teki Eğitim Planı’na göre Mesleki Seçimlik dersleri açılarak program oluşturulacaktır:

5.Yarıyıl Mesleki Seçimlik 1-1

6.Yarıyıl Mesleki Seçimlik 1-2, 1-3

7.Yarıyıl Mesleki Seçimlik 1-4, 1-5

6.Yarıyıl Mesleki Seçimlik 1-6, 1-7, 1-8 dersleri açılacaktır.

 

 

Sosyal Seçmeli dersler de benzer şekilde “Sosyal Seçmeli 1” olarak tek bir havuzda tanımlanmıştır. Alınan her sosyal seçmeli dersi, sırasıyla, Sosyal Seçmeli 1-1, Sosyal Seçmeli 1-2 şeklinde USIS’te Öğrenci Eğitim Planı’na otomatik olarak işlenmektedir.

 

Önceden alıp, başarısız olduğunuz veya düşük notla geçip not yükseltmek istediğiniz seçmeli derslerde, ders kaydı sırasında mutlaka ders saydırma işlemini yapınız. Mezuniyet için sorumlu olduğunuz seçmeli ders sayısından fazla ders almayınız.

 

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı.