Yaz Okulu Yönergesi ve Ders Alınabilecek Üniversite Listesi Hk.Tüm Duyurular
17
NİS

Sevgili Öğrenciler,

 

 

 

Eğitim – Öğretim Rektör Yardımcılığı’ nın önerisi ile “YTÜ Yaz Okulu Yönergesi’ nde “ yapılan değişiklik ekte verilmiş olup, YTÜ Yaz Okulu Yönergesi 26.01.2012 gün ve 2012/01-04 sayılı Senato kararının 15 inci maddesinin, 1 inci fıkrasının, (a) ve (b) bendlerinde yapılan değişikliklere istinaden Makine Mühendisliği Bölümü giriş puanına göre hazırlanmış olan ve öğrencilerimizin ders alabileceği Üniversiteler listesi ekte verilmiştir.  Bilgilerinize.

 

 

 

YTÜ Yaz Okulu Yönergesi

 

 

Yaz Okulunda Ders Alınması Önerilen Üniversite Listesi

 

 

 

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı.