Eğitimin Amacı

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün eğitim amacı; karmaşık mühendislik problemlerini tanımlayıp çözümleyebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, her türlü yeniliğe açık, özgüveni gelişmiş, Türkçe veya yabancı dilde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilen, etik değerleri özümsemiş, disiplinler arası takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenme ve kendini yenileme anlayışı ile araştıran, teknolojik gelişmelere açık, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bilimsel değer üreten, insanlığa yararlı bireyler yetiştirmektir.

 

 

Mezunlarımızın;

 

  • Ulusal ve/veya uluslararası özel sektörde ve/veya kamuda, makine mühendisliği eğitimi gerektiren birimlerde çalışması,
  •  
  • Bulunduğu ortamda problemleri tespit ederek çözüm üretecek projeler geliştirmesi,
  •  
  • Kamuda ve/veya özel sektörde, AR-GE ve ÜR-GE projelerinde görev alması,
  •  
  • Girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturması ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak sanayide gelişmeye katkı sağlaması,
  •  
  •  
  • Ulusal ve/veya uluslararası araştırma kurumlarında, enstitülerde bilimsel araştırma yapması,

 

amaçlanmaktadır.