Tanıtım

Makine Mühendisliği Bölümünde; Lisans (I. Öğretim-II. Öğretim), Yüksek Lisans, Doktora programı olmak üzere 3 program yürütülmektedir.

2.1. Makine Mühendisliği Lisans Programı

1 yıl İngilizce Hazırlık ve 4 yıl örgün öğretim olmak üzere toplam 5 yıllık süreden oluşur. 4 yıllık öğretim süresi ders geçme sistemine dayalı 8 yarıyıla bölünmüştür. 4. yarıyılını tamamlamak koşuluyla tüm öğrencilerin yaz dönemlerinde öncelikle 20 iş günü Atölye Stajı ve sonrasında, seçeceği dala göre 40 iş günü Mesleki Alan Stajı yapmaları zorunludur. Mesleki Alan Staj içeriği dallara göre değişim göstermektedir. 5.yarıyıl itibarıyla dal eğitimimiz başlamaktadır. Genel, Konstrüksiyon, Enerji, Otomotiv; Isı Proses ve İmalat dalı olmak üzere 6 dal mevcuttur.Mezuniyete hak kazanan öğrencilere Makine Mühendisliği’nde Lisans Derecesi verilir.

2.2. Yüksek Lisans Programı

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Makine Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir. Bu programda; Enerji,Isı ve Proses, İmal Usulleri, Konstrüksiyon, Makine Teorisi ve Kontrol olmak üzere beş alt program bulunmaktadır. Bu programı tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisliği’nde Yüksek Lisans Derecesi verilir.

2.3. Doktora Programı

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Makine Ana Bilim Dalı Doktora Programı yürütülmektedir. Bu programda; Enerji,Isı ve Proses, İmal Usulleri, Konstrüksiyon, Makine Teorisi ve Kontrol olmak üzere beş alt program bulunmaktadır. Bu programı tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisliği’nde Doktora Derecesi verilir.