Akademik Faaliyetler
2017 AKADEMİK FAALİYET RAPORU EKİ          
BİRİM ADI SCI-EXPANDED, SSCI,AHCI İndeksleri Kapsamındaki Yayınlar Diğer İndeksler Kapsamında Yayınlar YTÜ’ce Kabul Edilen Kaynaklardaki Yayınlar TOPLAM          
Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalı 12 3   15          
Hidromekanik ve Hidrolik MakinalarAnabilim Dalı 8       8          
Konstrüksiyon Anabilim Dalı 4       4          
Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı 14 5     19          
Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı 24 3     27          
Mekanik Anabilim Dalı 7 1     8          
Otomotiv Anabilim Dalı 3 1     4          
GENEL TOPLAM 72 13 0   85          
                         
BİRİM ADI Uluslararası Bildiri Toplam Bildiri Uluslararası Kitap Toplam Kitap          
Tam Metin ABSTRACT Kitap Yazarlığı Kitap İçinde Bölüm Editörlük          
Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalı 35 10 45   4 7 11          
Hidromekanik ve Hidrolik MakinalarAnabilim Dalı 12 1 13   2   2          
Konstrüksiyon Anabilim Dalı 12 2 14       0          
Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı 11   11       0          
Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı 26   26     1 1          
Mekanik Anabilim Dalı 6 1 7     1 1          
Otomotiv Anabilim Dalı 4 3 7       0          
GENEL TOPLAM 106 17 123 0 6 9 15          
                         
BİRİM ADI Ulusal Araştırma Makaleleri Ulusal Bildiri Ulusal Kitap Patentler          
Kitap Yazarlığı Kitap İçinde Bölüm Editörlük Yurtiçi Yurtdışı          
Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalı 2 4       1            
Hidromekanik ve Hidrolik MakinalarAnabilim Dalı 3                      
Konstrüksiyon Anabilim Dalı 2                      
Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı 3 14                    
Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı 4   1                  
Mekanik Anabilim Dalı                        
Otomotiv Anabilim Dalı                        
GENEL TOPLAM 14 18 1 0 0 1 0          
                         
BİRİM ADI Üniversite İçi Üniversite Dışı
Kongre Konferans Sempozyum Bildiri Seminer Toplam Kongre Konferans Sempozyum Bildiri Seminer Toplam
Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalı   3   2 5 10   7 3 24 4 38
Hidromekanik ve Hidrolik MakinalarAnabilim Dalı   1   1 2 4   1       1
Konstrüksiyon Anabilim Dalı           0           0
Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı           0           0
Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı           0           0
Mekanik Anabilim Dalı   1   2   3   1       1
Otomotiv Anabilim Dalı           0 1 5 1     7
GENEL TOPLAM   5   5 7 17 1 14 4 24 4 47