Staj

Sevgili Öğrenciler,

 
2020-2021 Yaz Tatil Dönemi Staj Başvuru İlkeleri ve Alınan Kararlar adlı duyurunun 6. Maddesi pandemi süreci nedeniyle geçici olarak değiştirilerek 6. Dönemini tamamlamış olan öğrenciler mesleki alan stajlarını yapabilmesi için atölye stajının yapılmış olması ön koşulu kaldırılmıştır. Öğrenciler atölye stajlarını tamamlamasa dahi 6. Dönemlerini tamamlamış olmaları ve staj başvuru esaslarına uygun olacak şekilde başvuru yapmaları durumunda mesleki alan stajını/stajlarını yapabilecekleri kararı Fakülte Yönetim Kurulu  tarafından alınmıştır.
 
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

 

 

Staj başvurusu;

 

1 adet Zorunlu Staj Formu ve Staj Yeri Tanıtım Formu firmaya onaylatıldıktan sonra (Tanıtım Formu ilgili staj komisyonuna teslim edilecektir.) nüfus cüzdanı fotokopisi, staj takvimi, 1 adet Genel Sağlık Beyan ve Taahhüt Formu, Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ve derse kayıtlı öğrenciler için haftalık ders programı, staja başlayış tarihinden 2 HAFTA öncesinde işlemleri yapılmak üzere Staj Bürosu'na teslim edilir.

Staj başlangıcından 3 gün önce, "SGK İşe Giriş Bildirgesi" evrağı, staj yapılacak firmaya verilmek üzere Staj Bürosu girişinde bulunan evrak kutusundan alındıktan sonra, Staj Sicil Formu Bölüm Başkanlığı'na imzalatılır ve şirkete teslim edilir.

 

Staj bitiş gününden itibaren 1 (bir) ay içinde, onaylı staj defteri ve onaylı Staj Sicil Formu, Staj Defteri Teslim Formu ile birlikte Staj Bürosu'na teslim edilir.

 

(Staj ile ilgili tüm süreçler  A-blok 3. Kat Staj Odası önündeki duyuru panolarında yer almaktadır, lütfen inceleyiniz!!!)

 

Staj Bürosu e-posta  : ytustaj@gmail.com

 

STAJLAR

 1. STAJ YÖNETMELİKLERİ
 2. STAJ BAŞVURU İLKELERİ VE ALINAN KARARLAR
 3. STAJ BAŞVURU AKIŞI
 4. STAJ BAŞVURU YÖNTEMLERİ VE BAŞVURU FORMLARI
 5. STAJ DEFTERİ TESLİM FORMLARI
 6. STAJ KOMİSYONLARI
 7. STAJ TANITIMLARI
 8. TANITIMLI STAJ YERLERİ

 

 1. STAJ YÖNETMELİKLERİ

 

 1. STAJ BAŞVURU İLKELERİ VE ALINAN KARARLAR

 

 1. STAJ BAŞVURU AKIŞLARI

 

 1. STAJ BAŞVURU YÖNTEMLERİ VE BAŞVURU FORMLARI

Açıklama: Öğrenciler staj başvurularını, staj başlangıcından en az 14 gün önce (10 iş günü) başvuru için gerekli evraklarla beraber aşağıda belirlenen yöntemler çerçevesinde, elden ya da e-posta yolu ile yapabilirler. Aşağıda yer alan başvuru yöntemleri altındaki açıklamaları dikkatlice okuyarak staj başvurularınızı yapabilirsiniz. İstenilen format ve sürelerde başvuru yapılmaması durumunda staj başvurusu kabul edilmeyecek olup sorumluluk öğrenciye aittir.

 • ELDEN BAŞVURU VE STAJ BAŞVURU FORMLARI

Açıklama: Aşağıda yer alan evraklardan ‘’SGK Staj Formu’’ ile ‘’Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu’’ işyeri yetkilisine imzalatıldıktan sonra diğer evraklarla beraber Bölüm Başkanlığına götürülerek bölüm onayı kısmı imzalatılır. Staj başlangıcından en az 14 gün önce başvuru evrakları eksiksiz olarak staj bürosuna öğrencinin kendisi ya da herhangi bir yakını aracılığı teslim edilir.

 

 

 

 • E-POSTA İLE BAŞVURU VE STAJ BAŞVURU FORMLARI

Açıklama:  e-posta ile nasıl staj başvurusunun yapılması gerektiğini anlatan duyuruya aşağıda yer alan ‘’e-posta ile staj başvurusu nasıl yapılır’’ yazısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

 1. STAJ DEFTERİ TESLİM YÖNTEMLERİ VE TESLİM FORMLARI

AçıklamaÖğrenciler staj defterlerini, staj bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde teslimi için gerekli evraklarla beraber aşağıda belirlenen yöntemler çerçevesinden elden ya da e-posta yolu ile yapabilirler. İstenilen format ve sürelerde staj defterinin tesliminin yapılmasının sorumluluğu öğrenciye aittir.

 

 •            ELDEN STAJ DEFTERİ TESLİMİ VE TESLİM FORMLARI

Açıklama:  Öğrenciler aşağıda yer alan evrakların gerekli kısımlarını işyeri yetkililerine ve öğrencisi olduğu bölümünün yetkililerine imzalattıktan sonra staj bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde staj bürosuna teslim eder.

Açıklama:   E-posta ile staj defteri teslimi yapacak olan öğrenciler için hazırlanmış Word formatında staj defteri, teslim formları ve e-posta üzerinden nasıl staj defteri teslimi yapılması gerektiğini anlatan duyuru için aşağıda yer alan ‘’E-posta ile staj defteri teslimi nasıl yapılır?’’ yazısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 1. STAJ KOMİSYONLARI

 

 1. STAJ YERİ TANITIM

Açıklama:  ‘’ 8) TANIMLI STAJ YERLERİ’’ adlı başlık altında Atölye/İmalat Stajları ve Enerji Mesleki Alan Stajları için tanımlı işyerlerinin bilgileri yer almakta olup bu yerler için Staj Yeri Tanıtım Formu doldurulmasına gerek yoktur. Diğer dalların Mesleki Alan Stajları için ‘’tanımlı staj yerleri’’ listesi bulunmamaktadır.

’Tanımlı staj yeri’’ listelerinde yer almayan işyerlerinde stajlarını yapacak öğrenciler işyeri yetkilisine doldurttukları imzalı ve kaşeli Staj Yeri Tanıtım Formu’nu ilgili staj komisyonuna, staj başlangıcından önce onaylatıp işyerlerini tanımlatması gerekmektedir.

 

 

 1. TANIMLI STAJ YERLERİ