AR - GE Çalışmaları
Prof.Dr. Ali PINARBAŞI "Isı Değiştirici Kanat Geometrilerinin Isıl Ve Hidrolik Performansa Etkisi (FRITERM)",
SAN TEZ, 0527.STZ.2013-2, Yönetici, 2016
Prof.Dr. Ali PINARBAŞI "Hassas Döküm İçin Alçı Pişirilmesinde Kullanılan Fırınlarda Oluşan Baca Gazlarının Minimum Seviyeye İndirme Çalışmaları ve
Parametrelerinin Geliştirilmesi (Teknik Döküm ve Tic. A.Ş.)", TÜBITAK Projesi, 98673782, Danışman, 2015
Prof.Dr. Ali PINARBAŞI "Yıkayıcılarda daha düşük devirlerde maksimum sıkma veriminin elde edilmesi (ARÇELİK)",
SAN TEZ, 050.STZ.2013-1, Yönetici, 2015
Prof.Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER "Plasma Sprey Termal Bariyer Kaplamaların Lazer Yüzey Modifikasyonu Sonucu Mikro Yapısal Ve Termal Şok Performansının İncelenmesi",
BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3057, Yönetici, Devam Ediyor
Prof.Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Dr.Öğr.Üyesi Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM
"Binek Araç Koltuk Karkasının Yüksek Güçlü Fiber Lazer Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesi",
SAN TEZ, 2015, Yönetici, 2017
Prof.Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Dr.Öğr.Üyesi Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM
"Bilimsel Araştırma ve Eğitimde Mobil Laboratuvar ile İleri Karakterizasyon",
Kalkınma Bakanlığı (DPT), YNK 0057, Yönetici, 2017
Prof.Dr. Erhan ALTAN "113M168", TÜBITAK Projesi, Araştırmacı, 2015
Prof.Dr. Emrullah Hakan KALELİ
Dr.Öğr.Üyesi Levent YÜKSEK
"İçten Yanmalı Motorlarda Aşınma ve Sürtünmenin Azaltılması için Segmanların Yeni Geliştirilmiş Grafen Kaplama Yöntemi ile İncelenmesi",
 TÜBITAK Projesi, Diğer, 2017
Prof.Dr. Emrullah Hakan KALELİ "Motor Yağları Katkı Maddelerinin Segman ve Silindir Yüzeylerinde Oluşturduğu Yüzey Koruma Etkinliğinin Tribotest Cihazında ve İçten
Yanmalı Motor Deney Setinde Test Edilerek, Nanomikroskobik Olarak İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, Diğer, 2015
Prof.Dr. Muammer ÖZKAN "Yeni Nesil Euro6 Ağır Hizmet Motor Geliştirilmesi: Bölünmüş Püskürtme Stratejisi, Düşük Sıcaklıkta Yanma",
SAN TEZ, Diğer, 2017
Prof.Dr. Muammer ÖZKAN
Dr.Öğr.Üyesi Orkun ÖZENER
"Sınıf 1 Alçak Tabanlı Araç Tasarımı İçin ECE-R-107 Regülasyonu Uyarınca Yolcu Hareketi Karakteristiğinin Belirlenmesi ",
SAN TEZ, Diğer, 2015
Prof.Dr. Muammer ÖZKAN
Dr.Öğr.Üyesi Orkun ÖZENER
"Diesel Motoru Performans Ve Emisyon Parametrelerinin Ve Bu Parametrelerin Motor Dayanımına/Ömrüne Bağlı Değişiminin
Yapay Sinir Ağları Metodu İle Belirlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı,
Prof.Dr. Özgen Ümit ÇOLAK ÇAKIR "Yüksek Saflıkta Birkaç Tabakalı Grafenin Elektrik Ark Yöntemiyl Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu",
TÜBITAK Projesi, 3001, Araştırmacı, 2017
Prof.Dr. Özgen Ümit ÇOLAK ÇAKIR
Dr.Öğr.Üyesi Muharrem Erdem BOĞOÇLU
Dr.Öğr.Üyesi Berna BOLAT
"Asansörlerde Kullanılan Fren Balatalarının Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi",
Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2016
Prof.Dr. Özgen Ümit ÇOLAK ÇAKIR
Doç.Dr. Ahmet SAĞIRLI
Dr.Öğr.Üyesi Cumhur Oktay AZELOĞLU
"Hareketli Yüke Maruz Kirişlerin Dinamik Davranışlarının İncelenmesi",
Bilimsel Araştırma Projesi, Diğer, 2016
Prof.Dr. Özgen Ümit ÇOLAK ÇAKIR "YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Projesi", TÜBITAK Projesi, 1513, Araştırmacı, 2015
Prof.Dr. Özgen Ümit ÇOLAK ÇAKIR
Dr.Öğr.Üyesi Alperen ACAR
"Graphene-PMMA nanocomposite; Processing, Experimental Characterization and Modeling",
AB Destekli Diğer Projeler, 2015
Prof.Dr. Rahmi GÜÇLÜ "İnsansız Hava Araçları Kanat Tasarımı ve İmalatı", TÜBITAK Projesi, Danışman,
Prof.Dr. Rahmi GÜÇLÜ
Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer METİN
"Raylı Sistem Titreşimlerinin Çevreye Olan Etkilerinin Optimal Üstyapı Tasarımı İle Azaltılması", TÜBITAK Projesi, Danışman,
Prof.Dr. Rahmi GÜÇLÜ "Beyaz Eşya Ürünlerinde, Modüler Kullanım İhtiyaçlarının Ve Tasarım Kriterlerinin Çıkarılması, Uygulama Konseptlerinin
Hazırlanması Ve Analizi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, Ozan Ule-Üniversite-Sanayi-İşbirliği, Danışman, 2017
Prof.Dr. Rahmi GÜÇLÜ "4x4 HUB Motor Tahrikli Elektrikli Spor Arabası Tasarımı",
Prof.Dr. Rahmi GÜÇLÜ "Uçak Gövdesi Titreşimlerinin PID ve Bulanık Mantık ile Aktif Kontrolü",
Prof.Dr. Rahmi GÜÇLÜ "Suriçi Bölgesinde Tramvay Kaynaklı Titreşimlerin Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Yakınında Bulunan Tarihi Yapılara Etkisinin İncelenmesi",
Bilimsel Araştırma Projesi, Diğer,
Prof.Dr. Şevket Özgür ATAYILMAZ "Yüzeyden Isıtma Soğutma Sistemli Modüler Hibrit Duvar Yapısının Geliştirilmesi", SAN TEZ, Araştırmacı, 2016
Prof.Dr. Şevket Özgür ATAYILMAZ
Doç.Dr. Özden AĞRA
"Toprak ve Donatılı Bina Temeli Kaynaklı Isı Pompalarında Kaynak Isı Değiştiricisi Performansının İyilileştirilmesi için Yeni Bir Uygulama
Yönteminin Geliştirilmesi ", SAN TEZ, Araştırmacı, 2015
Prof.Dr. Şevket Özgür ATAYILMAZ "Radyant Soğutma Sistemlerinde Nemin Pasif Ve Ekonomik Bir Şekilde Kontrol Edilmesi Ve Pencerenin Termal Konfor Üzerindeki
Olumsuz Etkisini Ortadan Kaldıracak Yenilikçi Çözümün Sayısal Ve Deneysel Olarak İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 2015
Prof.Dr. Şevket Özgür ATAYILMAZ "Çok Yüksek Mukavemetli ve/veya Yüksek Modülüslü (Esneklik Katsayılı) Polietilen Tereftalat (PET) İplik Üretimi İçin
Endüstriyel Ekipman ve Proses Modellenmesi ve Tasarımı ", TÜBITAK Projesi, Danışman, 2015
Doç.Dr. Ahmet SAĞIRLI
Dr.Öğr.Üyesi Cumhur Oktay AZELOĞLU
"Krenlerin Sismik Davranışları için Dinamik Modeller Geliştirilmesi ",
TÜBITAK Projesi, Araştırmacı, 2015
Doç.Dr. Ahmet Selim DALKILIÇ "Tek Fazlı Akışta İyileştirilmiş Borulardaki Isı Transferinin Deneysel Ve Nümerik Olarak İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, Diğer, 2016
Doç.Dr. Alper UYSAL "Nano Grafen ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Katkılı Epoksi Bazlı Yapıştırıcıların Geliştirilmesi ve Kesici Takımlarda Kullanılması",
BAP Arastırma Projesi, 2015-06-01-GEP01, Yönetici, Devam Ediyor
Doç.Dr. Alper UYSAL "Elektriği İleten Polimer Kompozit Malzemelerin Matkaplanmasında İşlem Parametrelerinin Kesme Performansına
Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014-06-01-GEP01, Yönetici, 2016
Doç.Dr. Alper UYSAL "Östenitik ve Martenzitik Paslanmaz Çeliklerin Nano Akışkan Kullanılarak MQL (Minimum Miktarda Yağlama) Yöntemi ile
Sürdürülebilir Frezelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114M098, Yönetici, 2015
Doç.Dr. Anıl AKDOĞAN "AM60 Serisi Magnezyum Alaşımlarının Soğuk Kamaralı Basınçlı Dökümünde Proses Parametrelerinin Optimizasyonu",
Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2017
Doç.Dr. Anıl AKDOĞAN "Çok Parçalı Sac Konstrüksiyonlarda Kümülatif Ölçü Sapmalarının Ölçme ve Analizlere Dayalı Olarak Belirlenmesi",
Bilimsel Araştırma Projesi, Diğer, 2017
Doç.Dr. Anıl AKDOĞAN
Dr.Öğr.Üyesi Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM
"SiC Takviyeli Magnezyum Matrisli Kompozit Malzemelerin Basınçlı Döküm Yöntemi ile Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi",
Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2016
Doç.Dr. Hasan Hüseyin ERDEM "Termik Santrallar İçin Eğitim Ve Danışmanlık", TÜBITAK Projesi, Danışman, 2016
Doç.Dr. Hasan Hüseyin ERDEM "İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Araştırmacı, 2015
Doç.Dr. Mirigül ALTAN "Seçici Lazer Ergitme Yöntemi ile Biyouyumlu İskelet Yapılarının İmalatı ve Özelliklerinin Geliştirilmesi",
BAP Y.Lisans, FYL-2018-3222, Yönetici, Devam Ediyor
Doç.Dr. Mirigül ALTAN "Fiber Takviyeli Polimerlerin Plastik Enjeksiyonunda Fiberlerin Kontrollü Yönlendirilmesinin Parça Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi",
BAP Arastırma Projesi, 2015-06-01-YL02, Yönetici, 2017
Doç.Dr. Mirigül ALTAN
Dr.Öğr.Üyesi Meral BAYRAKTAR
"Plastik Enjeksiyon Yöntemi İle Titreşim Sönümleyici Sandviç Yapili Polimer/Metal Makro Kompozitlerin
Üretilmesi Ve Özelliklerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 113M150, Yönetici, 2015
Doç.Dr. Özden AĞRA "Endüstriyel Soğutucularda Kullanılan Telli Kondenserlerin Performanslarının İyileştirilmesi",
BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3063, Yönetici, Devam Ediyor
Doç.Dr. Özden AĞRA "Isı Pompası Destekli Enerji Tasarrufu Sağlayan Yenilikçi Endüstriyel Bulaşık Makinası Tasarımı Ve Prototip İmalatı",
TÜBITAK Projesi, 3160302 , Yönetici, Devam Ediyor
Doç.Dr. Tarkan SANDALCI "Hibrit Elektrikli Araçlara Yönelik Alternatif Gaz Yakıtları Kullanabilecek Diesel Motor Ve Motor Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi",
TÜBITAK Projesi, Diğer, 2018
Doç.Dr. Zehra YUMURTACI "Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) İle Pompalarda Kavitasyon Analizi",
BAP Arastırma Projesi, 2014-06-01-DOP01, Yönetici, 2017
Doç.Dr. Zehra YUMURTACI "Rüzgâr Hızlarının Makro-Mekânsal İstatiksel Dağılımının Modellenmesi ve Rüzgâr Enerjisi Santralları Entegre Sisteminin Farklı Rüzgar Türbinleri
Kullanılarak Ortalama Güç Üretim Seviyesi ve Çeşitli Risk Ölçütlerine Göre Optimizasyonu", TÜBITAK Projesi, 113M503, Araştırmacı, 2016
Dr.Öğr.Üyesi Binnur SAĞBAŞ "Gerçek Zamanlı Ölcüm Sistemi Entegre Edilmiş Üç Boyutlu Yazıcı Tasarım Ve İmalatı ",(Öğrenci Erdem DEMİRKESEN), TÜBİTAK Projesi, 2209/B, Mart 2018
Dr.Öğr.Üyesi Binnur SAĞBAŞ "Kalça ve Diz Protezlerinde Kullanılan Vitamin E Katkılı Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilenin Plazma ile Yüzey Modifikasyonu Sonucu
Yüzey Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Ölçüm ve Değerlendirilmesi ", Bilimsel Araştırma Projesi, Diğer, 2016
Dr.Öğr.Üyesi Cumhur Oktay AZELOĞLU "Krenlerde Yük Salınımlarının Kontrolü",
Bilimsel Araştırma Projesi, Diğer, 2016
Dr.Öğr.Üyesi Cumhur Oktay AZELOĞLU "Kafes Kiriş Bomlu Krenlerin Deprem Etkisi Altındaki Dinamik Davranışlarının İncelenmesi",
Bilimsel Araştırma Projesi, Diğer, 2015
Dr.Öğr.Üyesi Muharrem Erdem BOĞOÇLU "Tek Katman Yüzeyler İçin Yüksek Hızlı Kesim Ve Etiketleme Robotlarının Geliştirilmesi",
TÜBITAK Projesi, 7151459, Danışman, Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi Muharrem Erdem BOĞOÇLU "Küçük Ve Konik Metal Parçaların Transferi Ve Konumlanmasına Yönelik Makine Geliştirme",
TÜBITAK Projesi, 7151416, Danışman, Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi Muharrem Erdem BOĞOÇLU "Aşındırıcı ve Parlatıcı Taşların Seri Üretim Sisteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi",
TÜBITAK Projesi, 7151317, Danışman, Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi Muharrem Erdem BOĞOÇLU "Çift Çekimli Kapların Şekillendirilmesinde Bastırıcı Basıncının Bölgesel Değişimleri Ve Programlanması",
BAP Doktora, 733, Yönetici, Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi Muharrem Erdem BOĞOÇLU "Çok Katmanlı Serilmiş Kumaş Tabakasının Kesimine Yönelik Tezgah Geliştirme",
TÜBITAK Projesi, 7150665, Danışman, 2017
Dr.Öğr.Üyesi Muharrem Erdem BOĞOÇLU "Başta İlaç Sektöründe Kullanılmak Üzere Hepsi Bir Arada Endüstriyel Toz Toplama Makinası Tasarımı Ve Prototip Üretimi",
TÜBITAK Projesi, 7151198, Danışman, 2016
Dr.Öğr.Üyesi Muharrem Erdem BOĞOÇLU "Chlorella Mikroalg Türlerine Baca Gazının Etkisi Ve Üretilen Mikroalglerin Biyodizel Olarak Kullanımı ",
BAP Arastırma Projesi, 2015-07-04-KAP05, Araştırmacı, 2016
Dr.Öğr.Üyesi Muharrem Erdem BOĞOÇLU "Ameliyathane Kullanımına Uygun Pendantlarda Elektromanyetik Frenli Konum Sabitleme Sistemi Entegrasyonu İle
Kontrol Mekanizması Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, Danışman, 2015
Dr.Öğr.Üyesi Murat KIYAK "Yüksek Talaş Kaldırma Performansı Sağlayan Dönen Yuvarlak Uçlu Tornalama Takımının Geliştirilmesi",
TÜBITAK Projesi, 113M168, Yönetici, 2016
Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer METİN "Raylı Sistem Titreşimlerinin Çevreye Olan Etkilerinin Optimal Üstyapı Tasarımı İle Azaltılması",
TÜBITAK Projesi, 115M586, Yönetici, Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi Övün IŞIN "İçten Yanmalı Motorlu Taşıtlar Için Yakıt Verimliliğini Arttırıcı Ve Yenilikçi Teknolojilerin Geliştirilmesi",
TÜBITAK Projesi, 216M253, Araştırmacı, Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi Övün IŞIN "İçten Yanmalı Motorlarda Su Enjeksiyonunun Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerine
Olan Etkisinin Deneysel Araştırılması", BAP Y.Lisans, 2016-06-01-YL01, Yönetici, 2017
  PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Prof.Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER Akdoğan Eker A,Bülent Eker,Murat Alkan, "Bio Çözünebilir Yassı Damla Sulama Borusu",
TÜRKIYE, Patent, 2013 01548, Mart 2015
Prof.Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER Akdoğan Eker A,Bülent Eker, Aysel İçöz, "Havyansal Jelatin Takviyeli Bir Gıda Pedi",
TÜRKIYE, Patent, 2015 02731, Ağustos 2017
Prof.Dr. Özgen Ümit ÇOLAK ÇAKIR Çolak Çakir Ö,Deniz Uzunsoy, Ceyhun Derinyılmaz, Çağatay Yılmaz, "Ark Deşarj Yöntemi İle Çalışan
Nano Partikül Sentez Reaktörü", TÜRKIYE, Patent, PT2015-00861, Aralık 2017
Dr.Öğr.Üyesi Meral BAYRAKTAR Bayraktar M,Mehmet Fatih Cermanoglu, Berk Basgol , "Titreşimden Elektrik Üreten
Elektromekanik Sistemli Makine", TÜRKIYE, Patent, 2017/18081, Kasım 2017