Staj

Staj başvurusu;

 

1 adet Zorunlu Staj Formu ve Staj Yeri Tanıtım Formu firmaya onaylatıldıktan sonra (Tanıtım Formu ilgili staj komisyonuna teslim edilecektir.) nüfus cüzdanı fotokopisi, staj takvimi, 1 adet Genel Sağlık Beyan ve Taahhüt Formu ve derse kayıtlı öğrenciler için haftalık ders programı, staja başlayış tarihinden 2 HAFTA öncesinde işlemleri yapılmak üzere Staj Bürosu'na teslim edilir.

Staj başlangıcından 3 gün önce, "SGK İşe Giriş Bildirgesi" evrağı, staj yapılacak firmaya verilmek üzere Staj Bürosu girişinde bulunan evrak kutusundan alındıktan sonra, Staj Sicil Formu Bölüm Başkanlığı'na imzalatılır ve şirkete teslim edilir.

 

Staj bitiş gününden itibaren 1 (bir) ay içinde, onaylı staj defteri ve onaylı Staj Sicil Formu, Staj Defteri Teslim Formu ile birlikte Staj Bürosu'na teslim edilir.

 

(Staj ile ilgili tüm süreçler  A-blok 3. Kat Staj Odası önündeki duyuru panolarında yer almaktadır, lütfen inceleyiniz!!!)

 

Staj Bürosu e-posta  : ytustaj@gmail.com

 

Makine Fakültesi Staj Akış Şeması

 

5 Adımda Makine Mühendisliği Bölümü Staj Süreci

 

Yıldız Teknik Üniversitesi SGK (Zorunlu Staj) Formu

 

Staj Komisyonları

 

STAJ SİCİL FORMU

 

Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

 

YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Önergesi

 

Makine Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

 

YTÜ Makine Fakültesi Staj Uygulama İlkeleri

 

MAKİNE_MÜH STAJ DEFTERİ TESLİM FORMU

 

STAJ YERİ TANITIM FORMU

 

ATÖLYE STAJI KONTROL ÇİZELGESİ

 

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

 

2019 - 2020 GÜZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ

 

BÜTÜNLEME ve YAZ OKULU STAJ TAAHHÜTNAMESİ

 

2018 - 2019 YAZ DÖNEM STAJ BAŞVURU İLKELERİ

 

Bölümümüz dış paydaşı olan Sanayi Kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Eğitim - Öğretimde kalitenin artırılması için aşağıda verilen anketin staj yapılan firma yetkilisi tarafından doldurulması ve defter tesliminde staj evrakları ile staj bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

Makine Mühendisliği Bölümü Dış Paydaş Değerlendirme Anketi

           

 

Atölye Stajı ve İmalat Dalı Mesleki Alan Stajları Onaylı Staj Yerleri

 

 

Enerji Dalı Mesleki Alan Stajları Onaylı Staj Yerleri